Sayfalar

16 Şubat 2016 Salı“KIRMIZI”;
BİR RETROSPEKTİF- BİR ANALİZ

Ebru Nalan SÜLÜN

Habip Aydoğdu’nun Retrospektif Sergisi “Kırmızı”; 9 Aralık’ta İş Sanat Kibele Galerisi’nde açıldı. Sergi, sanatçının 1976 yılında sergilediği ilk resimlerinden gelecek süreçte açacağı yeni projelerine dek sanatçıyı analitik boyutları ile izleme şansı veriyor. Bu durum ise retrospektif sergilerin, monografik çalışmaların Türkiye için ne kadar önemli ve böylesi seçkiler sunan sergilerin ne denli eksik olduğu fikrini akıllara getiriyor.

Sergileme biçimi olarak retrospektif yöntemin sanat tarihi bilimine sağlayacağı katkının önemi elbette tartışılmaz. Özellikle son günlerde ‘sanat tarihi yazımı’ üzerine başlayan tartışmalar içerisinde “sanatçı tarihi”nin yazımının da önemini gündeme almak gerekir. Pekçok sanatçının kendi monografisini bile oluşturamadığı sanat ortamında kurumsal yapıların bu sorumluluğu çok daha fazla üstlenmeleri ve bir zorunluluk olarak düşünmeleri tarihe sunulan önemli bir katkı olacaktır. Özellikle sanat koleksiyonlarında saklı, sergilenmeyen ve yayınlanmayan yapıtlar, yetersiz düzeydeki kataloglama alışkanlığı, sanat tarihi yazımı tartışmasından çok daha önemli bir problem olarak görülmeli ve tartışılmalıdır. Sanat eseri olmazsa sanat tarihi de olmayacağına göre sanatçı retrospektiflerinin sayısını bu noktada artırmanın gerektiğini vurgulamak gerekir. Pekçok sanatçının eksik, daha önce izleme şansı bulamadığımız eserleri haricinde yazılmış bir sanat tarihleri var. Bu hataya açık sanatsal analizin boyutunu ve derinliğini artırmak amacıyla en azından yaşayan sanatçıların belleği tutulmalı, yazılmalı ve kayıt altına alınmalı. Kütüphanelerde varolan eski sayılı sanat dergilerinin artık raflara sığmadığı için depolara kaldırıldığı, raflarda varolan sayıların ise kaybolduğu, yazık ki bellek kaydının hızla tükendiği bir sanat ortamında bu bakış açısının ve farkındalığın sağlanması önemli bir gereklilik olarak bir kenarda durmakta.

                                


İş Sanat Kibele Galerisi; Habip Aydoğdu sergisi ile 62. Retrospektif sergisini izleyenlere sundu. Galerinin sanat yaşamında kırkıncı yılını doldurmuş isimlerden oluşturduğu bu sergi dizisi, sanat tarihsel okuma içerisinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Aydoğdu retrospektifi “Kırmızı”’da eserler; sanatsal dönüşümlerinin ip uçlarını verebilmek için 1970’lerin Yaşam Kavgası, 1980’lerin  Uçan Düş, 1990’ların  Az Olanla Düşündürtmek/Kırmızının İktidarı, 2000’lerin Modernizmin İzinde/Kurban başlıkları ile sunuluyorlar.           Kırmızı ıstampa mürekkebi ile renklendirdiği resimleri yaparken hissettiği duyguların yaşamı boyunca sürdüğünü dile getiren Aydoğdu için “kırmızı”; isyanın, bilinçaltının, sezgilerin, bastırılmış duyguların, farkındalığın, seçiciliğin, tepkilerin, özetle yaratma eyleminin rengi. Aydoğdu’nun sanatındaki ‘kırmızı’ macerasını, sanatçının her on yılda belirginleşen sanatsal dönüşümlerini sunan sergi; 23 Ocak 2016 tarihine kadar Kibele Sanat Galerisi’nde izlenebilir…

* Bu yazı 3 Ocak 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder